KENALI KAMI

FEMAC

adalah  persatuan yang terdiri dari ahli Institusi Latihan Kemahiran Swasta (ILKS) seluruh Malaysia. Ditubuhkan dengan misi untuk membawa suara ILKS untuk didengar di semua platform yang berkaitan dengan Latihan kemahiran.

Femac juga memperjuangkan kepentingan ahli untuk mendapat manfaat bersama berkaitan dengan Latihan kemahiran.

Objecktif Kami

Bersama Kerajaan bergerak dan berusaha bagi

mencapai dasar dan matlamat ke arah Negara maju.

Menjadi suara dan wakil bagi semua ILKS di Malaysia

Bertindak sebagai perantara dan pemudahcara antara ILKS dengan kementerian/ agensi/ jabatan yang berkaitan dengan pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional.

Menetapkan penanda aras  bagi membantu ILKS kekal berdaya saing.

Meningkatkan taraf dan mutu latihan kemahiran di Malaysia

Membawa pembaharuan kepada industri TVET Negara.